AKTUALNOŚCI


  • W dniu 23 kwietnia 2015 r. został podpisany akt założycielski AMERLAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

  • W dniach 3-4 lutego br. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu gościł prezesów i członków zarządów 21 spółek celowych uczelni publicznych i instytutów z całego kraju.

„Duża część postępu w nauce była możliwa dzięki ludziom niezależnym lub myślącym nieco inaczej.”

  • W dniach 3-4 lutego br. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu gościł prezesów i członków zarządów 21 spółek celowych uczelni publicznych i instytutów z całego kraju.

    Pierwszy dzień obrad poświęcony był kwestiom prawnym związanym z funkcjonowaniem spółek celowych oraz relacjom z MNiSW, NCBR oraz SOOIPP. Wśród zaproszonych gości znalazł się m.in. dr Piotr Dardziński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Anna Wasyłyszyn-Gajda i Łukasz Jasek zNarodowego Centrum Badań i Rozwoju, Marzena Mażewska ze Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Marcin Kardas z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Jerzy Toborowicz z Banku Światowego.

    Drugi dzień poświęcony został w całości współpracy z przedsiębiorstwami. W śniadaniu biznesowym wzięły udział osoby odpowiedzialne za kształtowanie relacji ze światem nauki z 7 dużych firm i instytucji z Wielkopolski (Amica Wronki S.A., Aquanet S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Novol Sp. z o.o., Veolia Energia Poznań S.A., Volkswagen Poznań Sp. z o.o.). Ostatnim punktem programu była wizyta studyjna przedstawicieli spółek celowych w Solaris Bus and Coach S.A. w Bolechowie.

    Spotkanie odbyło się pod szyldem Porozumienia Spółek Celowych, którego członkiem jest Synergia-WUM Sp. z o.o.Gospodarzem i organizatorem spotkania była Spółka Celowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Sp. z o.o.

KONTAKT

SYNERGIA WUM

Prezes Zarządu – Jacek Sobczak 
Agnieszka Grzeszczyk – członek Zarządu 
Dorota Szubstarska – członek Zarządu

biuro@synergia-wum.pl
+48 22 57 20 651
ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa