Usługi doradcze

Usługi eksperckie i doradcze:

SYNERGIA WUM współpracuje z ekspertami z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie usług eksperckich i doradczych świadczonych na rzecz inwestorów oraz przedsiębiorców.

OFERTA :

  • analiza innowacyjności projektów z obszaru life science
  • projektowanie badań laboratoryjnych, przedklinicznych i klinicznych
  • analiza prowadzonych projektów z obszaru life science,
  • analiza wyników badań,
  • szkolenia z zakresu transferu technologii i ochrony praw własności intelektualnej

 Kontakt

SYNERGIA WUM Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
tel.: 22 572 08 43

Usługi doradcze
Usługi doradcze
Usługi doradcze
Usługi doradcze